Array_count_values() nedir?

Aralık 14, 2017 0 Yazar: ismail ÇİLOĞLU

array_count_values nedir?

Öncelikle bu fonksiyona oy verme eklentisi yazarken acaba php’de dizi içindeki değerleri bulmak için fonksiyon var mı ? diye düşündüm ve array_count_values() fonksiyonunu öğrendim
array_count_values() fonksiyonu ne işe yarar?
Bir dizide aynı olan verileri sayar sonucu bize dizi olarak döndürür
Örnek
$a=array("java","java","php","unity","c","c","java");
$dizisay=array_count_values($a);
print_r($dizisay);

Çıktı
Java=>3
Php=>1
Unity=>2
C=>2